Hjem - Lions Hammer Bakker

Menu

Ukraine

Ukraineindsats

Vores klub ønsker at understøtte det uvurderlige arbejde der gøres for fordrevne og flygtninge fra krigen i Ukraine.
Vi har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til at tage sig af opgaven uden unødigt bureaukrati.
Udvalget kan disponere over 50.000 kr

Der er særlig fokus på børnenes behov såsom:
a. Arrangementer for ukrainere for bl.a. at styrke deres lokale fællesskab og netværk
b. Indkøb af fornødenheder af akut karakter, medecin, tøj osv.
c. I særlige situationer lommepenge til børn
d. Nødvendig transport

 Listen kan udbygges, når behov opstår

Udvalget består af:
Poul Badsberg
Mogens Gregersen
Torben Carstensen
Hans Stochholm
Lars HedegaardFra netværksmøde på Agri Nord i Skalborg

Følg Lions