Hjem - Lions Hammer Bakker

Menu

Lions Klub Hammer Bakker

Velkommen til Lions Club Hammer Bakker

Lions Club Hammer Bakker hører til i distrikt 106B, som går fra Århus til Skagen. Klubben er chartret i 1971, og har Nørresundby som moderclub. Lions Club Hammer Bakker dækker byerne der grænser op til det smukke natuområde Hammer Bakker. Den har i øjeblikket 31 medlemmer. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medllemmer, med en præsident og en vicepræsident i spidsen.
Bestyrelsen er valgt for et år ad gangen, og det er kutyme, at man vælger ny hvert år, så alle i klubben får lov at prøve at være med i ledelsen. Det giver inspiration og fornyelse.
Det er en grundholdning, at Lions ikke beskæftiger sig med politik eller religion. Lions motto er We Serve "- vi er til tjeneste".
Lions er upolitisk og står ikke for nogen bestemt trosretning. Man kan ikke melde sig som medlem. Man skal optages. Det vil sige, at man anbefales af et andet medlem. Derved sikrer man sig medlemmer, som virkelig ønsker at gøre et stykke  arbejde.
Idéen blev realiseret af Melvin Jones.
Lions har et sæt etiske regler, som de første Lions Klubber vedtog i 1917, da det hele startede. Det er ganske almindelige leveregler, som enhver med interesse for samfund og medmennesker vil kunne skrive under på.

Vort arbejdsområde - Hammer Bakker

Klubbens virkeområde er Hammer Bakker området nord for Aalborg omkring byerne: Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt og Vodskov. 

Der ydes humanitær hjælp og støtte til velgørende formål i det lokale område. Derudover ydes hjælp til såvel nationale som internationale projekter.

Pengene til humanitær hjælp og velgørende formål kommer fra vore mange forskellige aktiviteter.

Lions Club Hammer Bakker blev chartret i 1971 og har lige nu 31 medlemmer, der alle har
en eller anden tilknytning til lokalområdet.

Såfremt du  eller din forening ønsker støtte til et projekt er du velkommen til at kontakte os.
Se mere om evt. ansøgning om donation under menupunktet DONATION

Poul Badsberg
Øster Hassing Vej 60
9310 Vodskov
E-mail: hammerbakker ved lions prik dk


Følg Lions