Hjem - Lions Hammer Bakker

Menu

Donationer

Lions Klub Hammer Bakker har gennem årene støttet en bred vifte af projekter. 

Vi har siden 2005 doneret 1.908.052 kr. til mange forskellige projekter - Se hvilke projekter vi har støttet nedenfor gennem årene.

Støtte 2020-2021

SOS Børnebyerne                         4.410
Vodskov Pigekor                           3.100
LEO Eoropa Forum                          480
Lions Katastrofehjælp                 5.000
Minikatalog                                  14.800
Liona Quest                                    1.500
Gaveæsker til plejehjem            10.350
Lions Pris                                         3.000
Doneringsudvalg                         23.102
Fredsplakat                                     1.187
Diverse                                             5.795

Støtte ialt 2020-2021                  78.287


Støtte 2019-2020

SOS Børnebyerne                           2.880
Borhus Grindsted                         10.375
KFUM Sulsted                                 10.000
Sommertogt                                      6.000
Liselunds Venner                             3.000
Egnsmindesamlingen                     2.500
LEO 2021                                               930
Lions Katastrofehjælp                     4.000
Lions Adventure                                1.100
Minikatalog                                      15.660
Sulsted/Ajstrup Seniore                  2.463
Ajstruphus                                        10.000
Lions Quest                                        5.000
Gaveæsker til plejehjem                  6.900
Ungdomslejre                                     2.635
Lions Pris                                             3.000
FC Prostata                                          6.000
Toftegårdscentret                              2.500
LOA                                                      10.000
Doneringsudvalg                              21.339
Brilleindsamling                                 3.125
Stricker OP-tour                                 3.000
Annonce julehilsen + mærkater     2.844
Telefonabonnement                         2.408
Ansvarsforsikring                               1.518
Veste og emblemer m.v.                   1.875
Negativ Rente                                         150

Støtte i alt 2019-2020        141.202


Støtte 2018-2019

Lions Kollegie                                    2000

Sulsted IF                                            2500
SOS Børnebyerne                             2820
Hjertestarter, Langholt                    4500
Sommertogt                                       6000
Liselunds Venner                               2500
Vennegynge - Langholt                    5000
LEO 2021                                             1020
Lions Katastrofehjælp                      4000
Lions Adventure                                3200
Minikatalog                                       15200
Legeplads - Grønland                       5000
Lions Quest                                         5000
Gaveæsker til plejehjem                   6950
Ungdomslejre                                     2890

Lions Pris                                             3000
FDF - Vodskov                                     2500
Operation Gensyn                             1700
Doneringsudvalg                              22186
Distriktsmøde (anderæs)                 3070
Annonce - julehilsen                            418,25
Telefonabonnement                          2362,08
Ansvarsforsikring                               1411
Veste, emblemer m.m.                      4303,75

Støtte ialt 2018 - 2019        109.531,08 kr


Støtte 2017-2018

SOS Børnebyerne                                2760
Batsberg                                              14050
KFUM Sulsted                                       5000
Sommertogt                                          6000
100 års jubilæum                               15000
Lions Katastrofehjælp                         2500
Lion Adventure                                       300
Minikatalog                                         15300
Mæslingeprojekt                                  3000
Symaskine Grønlandsk Hus             15000
Lions Quest                                           3523
Gaveæsker Plejehjem                          6783
Ungdomslejre                                       2890
Lions Pris                                               3000
Toftehaven cykel                                10000
Centerrådet-romaskine                       6995
Vendelbo Walk                                      3000
Operation Gensyn                                3000
Melvin Jones                                          5775
Annonce Jubilæum                               1037
Ansvarsforsikring                                  1292
Veste                                                     16918

Støtte i alt 2017-2018      143.123 kr.

Støtte 2016/2017

Lions Kollegie                                                        2.500
Spejdercenter Thorup Hede                               3.000
SOS Børnebyerne                                                 2.700
FDF Vestbjerg                                                        5.000
Liselunds Venner                                                  5.000
Hammer Bakker Museum                                   6.000
Udlodning 45 års jubilæum                               98.182
Josefine Holm                                                         4.000
Lions Katastrofehjælp                                           2.500
Minikatalog                                                           14.000
Snorgaardens Rideklub                                        3.000
Lion Quest                                                                 375
Flytning af hjertestarter                                       3.500
Gaveæsker plejehjem                                           6.500
Ungdomslejre                                                        2.805
Lions Pris                                                                3.500
Lejeplads Uggerhalne                                           5.000
MS Spejderne Tylstrup                                         3.500
Tylstrup Skole                                                        3.266
Beachflag                                                                5.753
Annonce julehilsen                                               1.000


Støtte ialt 2016/2017                           181.081  


 

 

Støtte 2015/2016

Ungdom                                                                                  6.360 kr
Hammer Bakker Museum                                                    2.000 kr
Grindsted Samråd                                                               10.000 kr
Katastrofefonden                                                                  2.500 kr
Lions Quest                                                                            3.950 kr
Anderæs                                                                                 1.123 kr
Hospice                                                                                   3.000 kr
Mæslingeprojekt                                                                   7.500 kr
Hammerpigerne - miniprojekt                                            5.000 kr
Fredsplakat                                                                                941 kr
Minikatalog                                                                           10.200 kr
Plejehjem                                                                                8.514 kr
Teleslynge                                                                               2.000 kr
Blindestok annonce                                                              1.116 kr
Vodskov Vandtårn                                                                 5.000 kr
Mølkebøtten - Grønland                                                      5.000 kr
Værested - Grønland                                                          20.000 kr
Projektor og lærred                                                              3.963 kr
  

Støtte i alt                                                             98.152 kr


Støtte 2014/2015

Lions Pris                                                                             3.000 kr
Ungdom/ SOS Børnebyer                                                  8.965 -
Hammer Bakker Museum                                                 3.000 -
Katastrofe og hjælpefond                                                  5.000 -
Tylstrup Rideklub                                                                3.000 -
Liselunds Venner                                                                 3.000 -
Knæk Cancer                                                                      25.000 -
Grønlandsfonden                                                                3.000 -
Melvin Jones                                                                         6.000 -
Miniprojekter                                                                     15.000 -
Frivillige - sygehus                                                               1.500 -
Hjertestarter - Vodskovhallen                                         10.000 -
Spejderne                                                                             5.000 -
Plejehjem                                                                              9.205 -
   

Støtte i alt 2014/15                                      97.658,95

Støtte 2013/2014

Lions Pris                                                                      3.000 kr
Leolejr                                                                           2.838 -
Læger uden Grænser                                                 5.000 -
Tylstrup Rideklub                                                        3.000 -
Lions Adventure                                                        13.000 -
Liselunds Venner                                                         6.000 -
Sulsted Plejehjem - Sansestol                                   7.500 -
Julestjerner - Plejehjem                                              7.555 -
Solgården - køreposer                                                3.500 -
SocieTrees - træprojekt                                            25.000 -
Mæslingeprojekt                                                        14.000 -
Egnsmindesamlingen                                                 2.000 -
Operation Gensyn                                                       1.350 -
FDF - Vestbjerg                                                             5.239 -
Frivillige - på sygehus                                                  3.000 -


Støtte i alt 2013/2014                           104.559 kr.


Støtte 2012/2013

Lions Pris                                                                           3.000 kr
Katastrofe- og Hjælpefonden                                        2.500 kr
LEO lejr                                                                              3.000 kr
Sansestol til Tylstrup Ældrecenter                                7.500 kr
Julestjerner til plejehjemmene                                      6.614 kr
Børnebyerne                                                                    2.520 kr
Ungdomslejr                                                                    2.380 kr
Egnsmindesamlingen                                                     3.000 kr
Vestbjerg Aktivitetscenter                                              3.000 kr
Stoffer spil til brug i skolerne                                           782 kr
Miniprojegt (Hanbo jubilæum)                                         500 kr
Melvin Jones                                                                     6.000 kr
Renovation af sten i Hammer Bakker                        22.962 kr
Hjertestarter udendørs - Vestbjerg Fitness               22.106 kr


Støtte i alt 2012/13                                         85.864 kr


Støtte 2011/2012

Uddelinger i forbindelse med 40 års jubilæum til lokale foreninger 
Botilbuddet Valmuehaven i Sulsted                                                     10.000 kr
Liselunds Venner                                                                                     25.000 kr
Håbets Hus                                                                                               10.000 kr
De Grønne Pigespejdere - Vodskov Gruppe                                         8.000 kr
"Gå i gang holdet" Plejehjemmet Solgården                                        5.000 kr
"Den rette Opgang" Botilbud  Gennem Bakkerne 10A                       1.500 kr
KFUM spejderne i Langholt                                                                      8.000 kr
Terre des hommes v.Henrik Bøg                                                          15.000 kr
Ajstrup Borgerforening                                                                            5.000 kr
KamilianerGaarden - Hospice                                                               10.000 kr
Teenagerklubben Fresh, Bethaniakirken - Tylstrup                            5.000 kr
Attruphøj, Vodskov                                                                                   8.600 kr
Børne- og Ungeudvalget. Samrådet i Grindsted og Uggerhalne    10.000 kr
Afsat til opfriskning af mindesten i Hammer Bakker                       31.600 kr
Donationer i alt til jubilæum                                                              147.700 kr
Lions Pris                                                                                                    3.000 kr
KH Fonden                                                                                                 3.500 kr
Julestjerner til plejehjem                                                                       10.800 kr
Miniprojekter                                                                                            5.000 kr
Bønehjem nr. 53                                                                                       1.200 kr
Operation Gensyn                                                                                    1.450 kr
Ungdomslejr                                                                                              2.465 kr
Vestbjerg Ungdomsklub                                                                          3.000 kr
Børnefonden                                                                                             1.230 kr
Fredsplakat                                                                                                1.470 kr
Gospelkoncert                                                                                              333 kr


Støtte i alt 2011/12                                                            181.148 kr


Støtte 2010/2011

Narkoarrangement på skolerne                                                         65.499 kr
Lions Pris                                                                                                  2.500 kr
Lions Kollegiet                                                                                         2.500 kr
Julestjerner til plejehjem                                                                       9.685 kr
Miniprojekter                                                                                           5.000 kr
Handicaplejr 2010                                                                                   8.291 kr
Operation Gensyn                                                                                   1.450 kr
Ungdomslejre 2010 og 2011                                                                 5.100 kr
Børnefonden                                                                                            2.400 kr
Melvin Jones                                                                                             5.380 kr
Help Nepal                                                                                               5.000 kr
Sulsted Borgerforening                                                                          5.000 kr
Liselunds Venner                                                                                     2.500 kr
Toftehaven i Sulsted                                                                               3.000 kr
Cykelprojekt i Vodskov                                                                           2.800 kr
Leo Lejr 2011                                                                                               500 kr
Egnsmindesamling i Sulsted                                                                  2.975 kr
Ajstruphus                                                                                                1.300 kr


Støtte i alt 2010/11                                                          130.880 kr


Støtte 2009/2010

Hjertestartere                                                                                    74.541 kr
Lions Pris                                                                                              2.500 kr
Internationale hjælpefond                                                                1.000 kr
Julestjerner til plejehjem                                                                   8.905 kr
Grønlandsfonden                                                                               1.500 kr
Operation Gensyn                                                                              1.500 kr
Håbets Hus i Brasilien                                                                        4.500 kr
Tilskud til Lise Juul Lauritsen                                                             5.000 kr
Børnefonden                                                                                        3.800 kr
Help Nepal                                                                                            5.000 kr


Støtte i alt 2009/10                                                      108.246 kr

Støtte 2008/2009

Lions Pris                                                                                            2.500 kr
Lions Quest                                                                                        1.000 kr
Ungdomsudveksling                                                                       14.231 kr
Grønlandsfonden                                                                              5.500 kr
Katastrofe- og hjælpefonden                                                          2.500 kr
Ungdomslejre 2008 + 2009                                                             5.015 kr
Lions Quest                                                                                      32.835 kr
Fonden Vildmoseporten                                                                  3.000 kr
Kamilius, bogen: "Ord til Dig"                                                          9.352 kr
Tilskud til foredragsholder - Liselund                                            4.000 kr
Tilskud til DVD "Grindsteds Historie"                                             5.000 kr
Børnefonden                                                                                      1.400 kr
Tilskud til bogen: "Faldskærmsfolk"                                             10.000 kr
Help Nepal                                                                                          5.000 kr
KFUMs soldaterhjem                                                                         5.000 kr
Diverse                                                                                                 2.550 kr


Støtte i alt 2008/09                                                        108.883 kr


Støtte 2007/2008


Sight First II                                                                                      47.800 kr
Lions Pris                                                                                            2.500 kr
International Hjælpefond                                                                1.000 kr
Ungdomsudveksling                                                                      14.045 kr
Lions Kollegiet                                                                                   1.000 kr
Katastrofe og Hjælpefonden                                                          2.500 kr
Liselunds Venner                                                                              2.500 kr
Loa                                                                                                      6.000 kr
Uggerhalne Rideklub                                                                       3.000 kr
Kamilius                                                                                             3.000 kr
Højskoleudvalget i Vester Hassing                                                3.800 kr
Solgården i Tylstrup                                                                      25.875 kr
Børnefonden                                                                                    1.400 kr
Operation Gensyn Burkina Faso                                                   1.400 kr
Diverse                                                                                              3.160 kr


Støtte i alt 2007/08                                                    118.980 kr


Støtte 2006/2007

Lions Pris                                                                                         2.500 kr
International hjælpefond                                                              1.000 kr
Ungdomsudveksling                                                                    14.014 kr
Ungdomslejre                                                                                 2.295 kr
Misbrugsarrangement på skolerne                                          40.273 kr
Plejehjemmene                                                                              8.159 kr
Tylstrup Borgerforening                                                               5.000 kr
Dansk Handicapforbund                                                            12.000 kr
Kamilius                                                                                           3.000 kr
Nordjysk Humanitærhjælp                                                           3.000 kr
Handicapcykel til plejehjem                                                       34.944 kr
Refleksbrikker                                                                                 3.560 kr
Diverse                                                                                                858 kr
 

Støtte i alt 2006 - 2007                                                131.603 kr


Støtte 2005/2006

Lions Pris                                                                                        2.500 kr
International hjælpefond                                                             7.693 kr
Ungdomsudveksling                                                                   15.483 kr
Ungdoms- og handicaplejre                                                        8.412 kr
Liselunds Venner                                                                           2.500 kr
Plejehjemmene                                                                              5.680 kr
SOS børnebyerne                                                                          1.400 kr
Katastrofe- og hjælpefonden                                                      2.500 kr
Kamilius                                                                                          3.000 kr
Lions Hus                                                                                        5.000 kr
Nordjysk Humanitærhjælp                                                          3.000 kr
Diverse                                                                                          12.735 kr
Oprettelse af pigeklub                                                                16.827 kr

Støtte i alt 2005 - 2006                                             86.730 kr

Støtte 2019-2020
   
   
   

Følg Lions