Hjem - Lions Hammer Bakker

Menu

Ansøgning

Ansøgning om støtte fra Lions Club Hammer Bakker.


Der er mulighed for at foreninger og enkeltpersoner kan søge om donationer til velgørende formål, når der foreligger en velbegrundet ansøgning.
Ved bedømmelse af støttebehovet lægges der vægt på, at der er tale om et formål, som kun i meget begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.
Formål i lokalområdet i og omkring Hammer Bakker nyder fortrinsret i forhold til andre dele af Danmark

En ansøgning om støtte skal indeholde følgende oplysninger:

1. Ansøgers navn, adresse, tlf. nr., mailadresse og bankkonto, hvortil evt. støtte kan overføres.
2. Beskrivelse af opgaven, der søges støtte til og begrundelse.
3. Oplysninger i øvrigt og herunder om der er søgt støtte til samme formål fra andre steder.
4. Det anførte beløb med budget for projektet.
5. Oplysning om donationens anvendelse og tidsramme for projektet.


Ved ansøgning kan nedenstående skema anvendes og sendes til klubbens e-mail adresse: hammerbakker ved lions prik dk   


 

Ansøgning om donation.

Ansøgers navn:

Adresse:

Mail/tlf.:

Bankkonto:

Beskrivelse af emnet/opgaven:

Er der søgt støtte fra andre steder:

Beløb og budget for projektet:

Anvendelse og tidsramme for projektet:

Underskrift:Donationen kan kun anvendes til det ansøgte formål og udbetales først, når dokumentation foreligger (skal være inden for et år)     
   
            
Eventuelle relevante bilag kan vedlægges.

Du kan udskrive og redigere i ovenstående ansøgning ved at:
1. Marker skemaet (med venstre museknap)
2. Kopiere skemaet (med højre museknap)
3. Indsætte det i f.eks Word og du kan nu skrive i skemaet 


Følg Lions